likwidacjakomunikacja
Franszyza – co to takiego ?
31 maja 2017
wb3
Brak lub przerwa w OC – jaka kara?
10 lipca 2017

Sprzedałem lub kupiłem pojazd – co z OC ?

wb2

Polisa OC jest powiązana z danym pojazdem, dlatego w przypadku jego sprzedaży ubezpieczenie „wędruje” do nowego właściciela

O czym należy pamiętać przy sprzedaży/zakupie pojazdu?
Zbywca pojazdu ma obowiązek:

  • w terminie 14 dni od daty sprzedaży powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu oraz przedstawić dane nowego nabywcy. Wystarczające będzie załączenie umowy kupna-sprzedaży;
  • w terminie 30 dni złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu stałego, a w przypadku osoby prawnej – w urzędzie właściwym dla miejsca jej siedziby.

Nabywca pojazdu ma obowiązek:

  • w terminie 30 dni zawiadomić o nabyciu pojazdu i przerejestrować pojazd w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu stałego, a w przypadku osoby prawnej – w urzędzie właściwym dla miejsca jej siedziby;
  • zdecydować, co dalej z polisą OC, stosując jedno z poniższych rozwiązań:
    • wypowiedzieć umowę OC zbywcy zgodnie z art. 31 ustawy* i wykupić nową polisę w innym towarzystwie,
    • kontynuować polisę OC zbywcy oraz liczyć się z tym, że zostanie dokonana rekalkulacja składki w oparciu o dane nowego właściciela i możliwa będzie dopłata. Takie ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok i rozwiązuje się wraz z ostatnim dniem ważności polisy. O karach za brak OC możesz przeczytać tutaj. Brak lub przerwa w OC – jaka kara ?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.