KOŃCZY CI SIĘ UBEZPIECZENIE ?
WYJEŻDZASZ I POTRZEBUJESZ ASSISTANCE?
KUPIŁEŚ NOWY POJAZD I POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA?

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij i wyślij poniższy formularz kontaktowy, który zawiera dane niezbędne do przygotowania oferty.
Gotową ofertę otrzymasz maksymalnie do 24h od wysłania.
Gdy sprawa jest PILNA zadzwoń 733 171 811

Informacje o przedsiębiorstwie

Nazwa firmy*

NIP*

PKD, które mamy ubezpieczyć*

Czy były szkody w ostatnich 5 latach:*

Kod pocztowy biura:*

Ilu jest pracowników?:*

Zdarzenia losowe

Proszę wpisać sumy ubezpieczenia - jeśli czegoś nie chcecie Państwo ubezpieczyć proszę wpisać "0"

Budynki, budowle, lokale*

Nakłady inwestycyjne*

Maszyny, urządzenia i wyposażenie*

Środki obrotowe*

Środki pieniężne*

Ubezpieczenie od kradzieży

Proszę wpisać sumy ubezpieczenia - jeśli czegoś nie chcecie Państwo ubezpieczyć proszę wpisać "0"

Sprzęt, maszyny, urządzenia*

Środki obrotowe*

Środki pieniężne*

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Proszę wpisać sumy ubezpieczenia - jeśli czegoś nie chcecie Państwo ubezpieczyć proszę wpisać "0"

Przychody firmy za ostatnie 12 miesięcy:*

Suma ubezpieczenia OC:*

Ubezpieczenie OC pracodawcy:*

Ubezpieczenie OC podwykonawców:*

OC najemcy nieruchomości:*

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:*

Dane kontaktowe

Numer telefonu*

Adres e-mail*

Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej to możliwe i przedstawimy najlepszą ofertę!

Wysyłając formularz Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Regulaminem

KOMPLEKSOWA OFERTA W JEDNYM MIEJSCU