O NAS

Jolanta Karbowska, partner biznesowy Multiagencji Ubezpieczeniowej Unilink S.A., wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11358260/P. Z branżą finansową i ubezpieczeniową (bancassurance) związana od 2004 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) oraz Podyplomowych Studiów Menedżersko-Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).

Po kilku latach doświadczeń w pracy przy likwidacji szkód komunikacyjnych mogę stwierdzić, iż poziom świadomości klientów w zakresie posiadanych produktów ubezpieczeniowych jest niewystarczający. Klienci produkty, co prawda, posiadają, ale nie wiedzą, jaką zapewniają im one ochronę. Ubezpieczenie jest umownym obowiązkiem dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, dotyczących życia, zdrowia lub mienia ubezpieczonego. Należy zatem pamiętać, iż – przykładowo – nie każde ubezpieczenie AC oznacza to samo, a najistotniejszą kwestią jest zakres danego ubezpieczenia, tzn. jaki rodzaj zdarzenia jest objęty ochroną oraz w jaki sposób oraz na jakich warunkach będzie likwidowana szkoda. Nie bez powodu mówi się, że nie sztuką jest kupić ubezpieczenie, sztuką jest natomiast mało zapłacić za dobre ubezpieczenie.

Głównym celem niniejszego portalu jest aktywne budowanie świadomości ubezpieczeniowej klientów poprzez publikowanie artykułów tematycznych poruszających istotne kwestie oraz analizę przypadków. Dzięki temu, że współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się na polskim rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi, nasi klienci mogą otrzymać propozycję najkorzystniejszego ubezpieczenia, dostosowanego do ich potrzeb i zgodnego z ich oczekiwaniami.

Zapraszam do współpracy! Oferuję obsługę zdalną i mobilną. Jolanta Karbowska

KOMPLEKSOWA OFERTA W JEDNYM MIEJSCU