10 lipca 2017
wb1

UFG – co to takiego?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych w zakresie regulacji roszczeń oraz świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników, za szkody wyrządzone: […]