wb2
Sprzedałem lub kupiłem pojazd – co z OC ?
10 lipca 2017
wb1
UFG – co to takiego?
10 lipca 2017

Brak lub przerwa w OC – jaka kara?

wb3

Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych jest niezależny od tego, czy pojazd porusza się po drogach, czy też stoi nieużywany od wielu miesięcy. Jeśli posiadasz zarejestrowany samochód, który nie jest autem zabytkowym, musisz mieć ważne ubezpieczenie OC. Z obowiązku opłaty za OC może nas zwolnić tylko sprzedaż lub złomowanie i wyrejestrowanie auta. Opłaty karne za brak ważnego OC nakłada i egzekwuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
UGF – Co to takiego ?
UFG dysponuje narzędziem, które automatycznie wychwytuje przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu. Wysokość opłat karnych zależy od aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz od rodzaju pojazdu.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2017 roku
gradacja  opłaty samochody  osobowe samochody  ciężarowe, ciągniki  samochodowe i autobusy pozostałe  pojazdy OC rolników
powyżej 14 dni =100% opłaty karnej 4 000 zł 6 000 zł 670 zł
200 zł
4 do 14 dni =50% pełnej opłaty karnej 2 000 zł 3 000 zł 330 zł
do 3 dni =20% pełnej opłaty karnej 800 zł 1 200 zł 130 zł

Zapomniałeś opłacić OC na kolejny rok? Nie zapłacisz kary!
Posiadacz pojazdu, który zapłacił całą wymaganą składkę za poprzedni rok polisy i zapomniał o kończącym się okresie ubezpieczenia, nie zapłaci kary za brak ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie bowiem odnowi się automatycznie i pojazd będzie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC, ubezpieczyciel zaś przypomni o zaległości.

Kiedy kierowcy zapominają o tym, że ich OC wygasło?
Można jeździć ze świadomością posiadania ubezpieczenia, gdyż odnowiło się ono automatycznie, jednak od zasady automatycznego przedłużania polisy są wyjątki.

  • Nie odnowi się automatycznie polisa OC, którą otrzymałeś od poprzedniego właściciela zakupionego samochodu (ubezpieczenie poprzedniego właściciela wygasło).
  • Polisa OC nie odnowi się, jeśli nie zapłaciłeś pełnej składki za ostatnią polisę (np. nie opłaciłeś drugiej raty).

Przy zakupie nowego pojazdu przepisanie umowy nie jest jednoznaczne z jej automatycznym odnowieniem na koniec okresu ubezpieczenia. W takiej sytuacji od zakładu ubezpieczeń otrzymasz propozycję ubezpieczenia, ale brak terminowej zapłaty składki będzie równoznaczny z brakiem ochrony ubezpieczeniowej. Rozpocznie się ona z dniem zapłaty. Okres od zakończenia polisy do dnia zapłaty będzie wiązał się z brakiem ochrony, czego skutkiem będzie kara za brak polisy OC.

Co zrobić, jeżeli odebrałeś list z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego treści wynika, że grozi Ci kara za brak OC?
Po pierwsze: sprawdź w dokumentach, czy kara została słusznie naliczona, po drugie: odwołaj się od kary. Przedstaw dokumentację potwierdzającą posiadanie ważnego ubezpieczenia OC w danym okresie. Jeżeli nie masz potrzebnego dokumentu, możesz zwrócić się do towarzystwa, w którym zakupiłeś polisę, z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Jeżeli w okresie, w którym zarzucany jest brak ochrony, nie byłeś już właścicielem pojazdu, przedstaw umowę kupna-sprzedaży pojazdu.

Jeżeli już wiesz, że nie dopełniłeś obowiązku ciągłości ubezpieczenia i kara została naliczona słusznie, ale jest za wysoka, możesz wnioskować o odstąpienie od wymierzenia kary za brak OC. W szczególnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach związanych z trudną sytuacją materialną lub życiową, UFG może odstąpić od egzekwowania należności lub rozłożyć grzywnę na raty, zgodnie z Regulaminem umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.

Kary są dość wysokie, więc aby ich uniknąć – pamiętaj o OC!