31 maja 2017
likwidacjakomunikacja

Franszyza – co to takiego ?

W treści ogólnych warunków ubezpieczenia często spotykamy zapisy dotyczące franszyzy integralnej, redukcyjnej oraz udziału własnego. Powstaje pytanie, czym jest franszyza? Franszyza integralna wiąże się co do zasady ze wszystkimi rodzajami ubezpieczeń. […]